ABOUT

Światło w zetknięciu z materią odgrywa kluczową rolę
zarówno we wnętrzu jak i w fotografii.
Ono mnie inspiruje najbardziej.
Gdy towarzyszą temu emocje płynące z fotograficznych wspomnień
i radość odnajdowania siebie w zaprojektowanej przestrzeni.